Skræddersyet forsikring

Skræddersyet til jeres virksomheds behov
personlig.jpg personlig.jpg

Hvad dækker en skræddersyet forsikring?

En skræddersyet forsikring dækker ledelsen kollektivt. Den dækker både bestyrelsen og ansatte på direktionsniveau.
Forsikring skræddersyes til jeres virksomheds behov, for at sikre at I får den optimale dækning for jeres virksomhed.

Forsikringen dækker krav om erstatning, som følge af direktions- eller bestyrelsesansvar.
Forsikringen dækker også hjælp før selve kravet fremstilles vha. vores juridiske hotline.

Sidder ledelsesmedlemmer i bestyrelsen eller direktionen i relaterede selskaber, efter anmodning fra koncernen, dækkes dette ansvar også via Outside Directorss Liability dækningen.

Den skræddersyede forsikring er placeret i et anerkendt Lloyds syndikat i London med A+ credit rating, for at sikre jer størst muligt soliditet bagved jeres forsikring.

Forsikringens fordele

  • Skræddersyet
  • Europæisk dækning
  • Dækker bøder
  • Gratis support
  • Dækker bestyrelsen
  • Dækker direktionen

Få tilsendt materiale

Udfyld dine oplysninger nedenfor for at få tilsendt uddybende materiale om den skræddersyede ledelsesforsikring og ledelsens ansvar.

Down arrow

Hvorfor skal I vælge en kollektiv forsikring ?

Den kollektive ledelsesforsikring dækker alle indenfor ledelsen, inklusiv bestyrelsen, som kan tænkes at modtage et krav i form af deres hverv. Mange bestyrelser og direktioner er ikke ordentligt forsikrede, på trods af at medlemmerne hæfter med deres personlige formue. I skal derfor vælge den kollektive ledelsesforsikring, hvis I ønsker at sikre samtlige medlemmer af ledelsen med et beløb der passer jeres selskabs ønsker og risici.

Hvad er ledelsesansvar ? 

Ledelsesansvar er direktions- og bestyrelsesansvar, som er personligt og ubegrænset.
Bestyrelsesansvar og direktionsansvar er det ansvar, man kan ifalder som medlem af ledelsen under udførelsen af sine hverv, hvis ledelsens handlinger eller undladelser påfører kreditorer eller aktører et tab. 
Kreditorer kan hermed sagsøge og gøre bestyrelsen/direktionen ansvarlige for krav.

Hvad dækker en kollektiv ledelsesforsikring ?

Forsikringen dækker alle indenfor koncernen i bestyrelsen eller direktionen, som har personligt ledelsesansvar. Ledelsen dækker også medlemmer i bestyrelser eller direktioner i relaterede selskaber, hvis de sidder der på anmodning af koncernen. Den kollektive ledelsesforsikring sikrer dermed ledelsesmedlemmer optimalt.
Forsikringen sikrer samtidig jeres ledelsesmedlemmer juridisk bistand ved krav, med gratis support i situationer med mulige krav.
Dækningssummen for forsikringen tilpasseres jeres virksomhed, de vurderede risici og jeres ønsker

Forsikringstyper og dækning

Udfyld jeres data ovenfor, for at modtage mere information om den skræddersyede ledelsesforsikring. Ønsker du/I en personlig løsning, tilbyder vi også individuelle forsikringer til både bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer.

Vores personlige direktionsforsikring dækker dit ansvar som direktionsmedlem.

Vores personlige bestyrelsesforsikring dækker dit ansvar som bestyrelsesmedlem i et ubegrænset antal poster.

Sidder du både i direktionen og bestyrelser, tilbyder vi en kombineret bestyrelses- og direktionsforsikring med dækning af både din direktionspost og et ubegrænset antal bestyrelsesposter.

Alle forsikringer fra Board Assure er genforsikret i et LLoyds syndikat med A+ rating. Alle forsikringer som udbydes af Board Assure er formidlet af RiskPoint.

RiskPoint har drevet forsikringsvirksomhed siden 1917 og er blandt de førende udbydere af bestyrelsesansvarsforsikringer.

Som Lloyds coverholder for C.V. Starr har RiskPoint fuldmagt til at acceptere risici, tegne forsikringer, fastsætte præmier og vilkår og udstede policer på vegne af forsikringsselskaberne.

Har du yderligere spørgsmål eller brug for råd og vejledning om den kollektive ledelsesforsikring? Kontakt os på telefon 7120 0000.