Bestyrelsesansvarsforsikring

Board Asssure A/S var de første i Danmark, der tilbød en personlig bestyrelsesforsikring.
bestyrelsesansvarsforsikring til det ansvarsbevidste bestyrelsesmedlem bestyrelsesansvarsforsikring til det ansvarsbevidste bestyrelsesmedlem

Hvad dækker bestyrelsesansvarsforsikring?

Pris: kr. 5.975

En bestyrelsesansvarsforsikring, dækker dit ansvar som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesansvarsforsikringer , købt via Board Assure, dækker krav mod dig som bestyrelsesmedlem op til 5 mio. DKK pr. skade, og sagsomkostninger dækkes indenfor din dækningssum.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker dit ansvar som bestyrelsesmedlem med bestyrelsesposter i selskaber med hjemsted i Europa. Bestyrelsesansvarsforsikring dækker krav rejst i hele verden, undtagen krav rejst i USA eller Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning.

Bestyrelsesansvarsforsikring er placeret i et anerkendt Lloyds syndikat i London med A+ credit rating for at sikre dig størst mulig soliditet bag forsikringen.

Fordele ved bestyrelsesansvarsforsikringen 

  • Personlig forsikring
  • Ubegrænset antal bestyrelsesposter
  • Europæisk dækning
  • Dækker op til DKK 5 mio.
  • Dækker bøder
  • Dækker juridisk bistand
  • Ingen selvrisiko
  • Gratis support

 

Få mere information

Udfyld dine oplysninger nedenfor, for at få tilsendt uddybende materiale og bestyrelsesansvarsforsikringen.

Down arrow

Sidder du i en eller flere bestyrelser?

Så er det vigtigt at du som bestyrelsesmedlem dækker dit bestyrelsesansvar ind med din bestyrelsesforsikring.

Bestyrelsesansvaret består i, at du påtager dig en række opgaver og pligter for det selskab, som du sidder i bestyrelsen for. Kreditorer kan vælge at sagsøge bestyrelsens medlemmer, og gøre bestyrelsen ansvarlige for krav. Netop derfor er det vigtigt at du dækker dit bestyrelsesansvar.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker altså det ansvar, du kan ifalde som bestyrelsesmedlem under udførelsen af dit bestyrelsesarbejde, hvis bestyrelsens eller dine handlinger eller undladelser påfører kreditorer eller andre et tab.
Dit ansvar som bestyrelsesmedlem er personligt og ubegrænset og du hæfter med din fulde personlige formue. Vi anbefaler at man tegner en bestyrelsesansvarsforsikring, da mange bestyrelser ikke er ordentlig forsikrede. Med bestyrelsesansvarsforsikringen afdækker du således dit bestyrelsesansvar personligt med den personlige bestyrelsesforsikring.

Hvad dækker bestyrelsesansvarsforsikringen?

Den personlige bestyrelsesansvarsforsikring dækker et ubegrænset antal bestyrelsesposter, og sikrer at du personligt er dækket for DKK 5 mio. Kr. Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker også på toppen af eventuelle kollektive ledelsesforsikringer. En af de væsentligste fordele ved en personlig bestyrelsesansvarsforsikring, er at du har fuld kontrol over din forsikring og dækning og er uafhængig af kollektive ledelsesforsikringer.

Mere detaljeret information om dækningen findes i materialet, som kan downloades ovenfor.

Har du også en direktionspost? Så anbefaler vi at du tegner en kombineret bestyrelses- og direktionsforsikring.
Bestyrelses- og direktionsforsikring dækker både dit direktionsansvar i en post og dit bestyrelsesansvar i et ubegrænset antal poster.

Vil du have mere information om bestyrelsesansvarsforsikringen ?

Vil du have mere information om bestyrelsesansvarsforsikringen?

Udfyld dine oplysninger i boksen, og få mere information om hvordan du kan sikre dig personligt i bestyrelseshverv.

Udover den personlige bestyrelsesansvarsforsikring, tilbyder vi flere forskellige typer tilpasset direktører og bestyrelsesmedlemmers behov. Vores personlige direktionsansvarsforsikring dækker dit ansvar som direktionsmedlem i én direktionspost, og er relevant for alle med en rolle i direktionen. Har du både en direktionspost og en bestyrelsespost, tilbyder vi en kombineret personlig ledelsesforsikring, der dækker dit ansvar som både direktør og bestyrelsesmedlem.

Vil I hellere have en kollektiv forsikring ? Så tilbyder vi også at skræddersy løsninger til jeres virksomhed.

Udover forsikringer, tilbyder vi også uddannelse af bestyrelsesmedlemmer med den intensive bestyrelsesuddannelse Board Certificate. Den består af 3 dages intensiv undervisning, med fokus på praktiske råd til eksisterende og kommende bestyrelsesmedlemmer.

Alle forsikringer fra Board Assure er genforsikret i et LLoyds syndikat med A+ rating.

Alle forsikringer som udbydes af Board Assure er formidlet af RiskPoint. 

RiskPoint har drevet forsikringsvirksomhed siden 1917 og er blandt de førende udbydere af bestyrelsesansvarsforsikringer. 

Som Lloyds coverholder for C.V. Starr har RiskPoint fuldmagt til at acceptere risici, tegne forsikringer, fastsætte præmier og vilkår og udstede policer på vegne af forsikringsselskaberne.

Har du yderligere spørgsmål eller brug for råd og vejledning om bestyrelsesforsikring? Kontakt os på telefon 7120 0000.